Vergeleken met andere landen kent Nederland relatief weinig vegetatieve patiënten.
Dat blijkt uit het eerste volledige overzicht dat onderzoekers van het Radboudumc en collega’s hebben gepubliceerd in het vakblad JAMDA. Bovendien worden sommige patiënten zeer langdurig doorbehandeld, en blijkt 39 procent van hen verkeerd gediagnosticeerd.

Sommige mensen die in coma zijn geraakt, openen na enkele weken hun ogen zonder echt wakker te worden. Ze verkeren in een vegetatieve toestand (niet-responsief waaksyndroom): zonder tekenen van bewustzijn, doelgerichte reactie of communicatie. Hoewel het hier om één van de slechtst mogelijke uitkomsten van hersenletsel gaat, was tot op heden internationaal niet bekend hoeveel patiënten in deze toestand verkeren, laat staan hoe kun klinische toestand is.

Wat is Vegetatieve toestand

De vegetatieve toestand is de ernstigste graad van functioneel hersenlijden die kan samengaan met langdurig overleven na coma.

Patiënten in een vegetatieve toestand ontwaken uit een coma en lijken wel wakker te zijn. De ogen zijn overdag open en de patiënt ademt spontaan en kan de indruk wekken rond te kijken. Er is echter geen gericht kijken en het is niet mogelijk contact met de patiënt te krijgen, ook geen oogcontact. Ook op aanspreken volgt geen reactie. De patiënt kan gapen, grimassen en een dag- en nachtritme hebben en in de mond geplaatst voedsel wordt soms doorgeslikt. Er is echter geen poging om van een bord te eten en er worden geen doelbewuste bewegingen gemaakt, behalve soms terugtrekken bij pijnprikkels. Patiënten tonen enkel reflexbewegingen en zijn zich op geen enkel moment bewust van hun omgeving noch van zichzelf. Er is geen communicatie mogelijk.

Bron: Wikipedia

Patiënten vegetatieve